Навчальний процес із здобувачами вищої освіти - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Відповідно до графіку та розкладу сесії на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва розпочалися заняття зі студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами у змішаній формі: офлайн та онлайн. Зокрема, викладачами кафедри були проведені заняття зі змішаного навчання у групі ОПН-21пм із дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання педагогіки», «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця», «Комунікативні практики у закладах вищої освіти», «Корпоративний імідж ЗВО», «Порівняльна педагогіка», «Реформування і модернізація системи освіти в Україні», «Основи інклюзивної освіти», «Педагогічна діагностика якості освіти у ЗВО». Заняття проводилися у формі проблемних лекцій, лекцій-бесід, практичних занять.

Під час організації дистанційного навчання викладачі кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи працюють на платформах Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams.

Студентка групи ОПН-21пмз Голуб Ірина зазначила: «Мені подобаються нові підходи у проведенні навчальних занять, оскільки така форма навчання зручна для здобувачів освіти, дозволяє, в зв’язку з пандемією, долучатися до занять з різних регіонів України. Впровадження елементів змішаного навчання в університеті мотивує студентів до самостійної діяльності вдома та сприяє активізації пізнавальних інтересів здобувача освіти.

Цимбал Наталія студентка цієї ж групи схиляється до традиційного навчання. Оскільки у місцевості, де проживає здобувачка освіти часто відсутній інтернет зв’язок.

Студенти під час змішаного навчання самостійно розглянули питання лекції з використанням можливостей отримання онлайн-консультації викладача та підготували поглиблені доповіді за темами навчальних дисциплін. На занятті відбувся захист доповідей та їх обговорення.

Прес-центр кафедри 

Залишити коментар

Перейти до вмісту