Проведення фахового семінару зі здобувачами наукового ступеня доктор філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Проведення фахового семінару зі здобувачами наукового ступеня доктор філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва > > Новини кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи > Проведення фахового семінару зі здобувачами наукового ступеня доктор філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

23 жовтня 2020 року у конференц-залі імені В. О. Сухомлинського (205 каб.) відбулась важлива подія в житті кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи. Вперше в історії кафедри на її базі проводився фаховий семінар апробації дисертаційних досліджень аспіранток Бабченко Наталії Василівни на тему «Професійна підготовка магістрів з фізики в системі вищої освіти Республіки Польщі» та Плужник Оксани Василівни на тему «Підготовка вчителів початкової школи в університетах Чехії до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник здобувачок – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Шапран Ольга Іллівна.

Головуючим на фаховому семінарі був доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики професійної підготовки Юрій Петрович Шапран.

Присутніми на фаховому семінарі були: доктор педагогічних наук, професор О. І. Шапран (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи);  доктор педагогічних наук, професор Л. Є. Сігаєва (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); доктор педагогічних наук, професор І. І. Доброскок (кафедра професійної освіти), доктор педагогічних наук, професор М. А. Вайнтрауб (кафедра теорії та методики професійної підготовки); кандидат педагогічних наук, професор А. П. Розсоха (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент Ю. Г. Підборський (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент А. Л. Сембрат (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Онищенко (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат історичних наук, доцент О. М. Сергійчук (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент О. Р. Лиховид (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи), кандидат педагогічних наук, доцент Ю. М. Багно (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат філологічних наук, доцент Л. В. Ткаченко (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Новак (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент Л Д. Шевчук (кафедра математики, інформатики та методики навчання); кандидат педагогічних наук, доцент В. Ф. Хомич (кафедра математики, інформатики та методики навчання); кандидат педагогічних наук, доцент П І. Довбня (кафедра математики, інформатики та методики навчання); кандидат педагогічних наук, доцент Н. С. Калюжка (кафедра педагогіки, теорії і методики початкової освіти); кандидат педагогічних наук, доцент О. С. Хмельницька (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат історичних наук, доцент Н. І. Самойленко (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); кандидат педагогічних наук, старший викладач Н. І. Тонконог (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи); старший викладач Л. В. Бережна (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи). Серед присутніх – 5 докторів педагогічних наук.

Під час апробації дисертаційного дослідження здобувачок Н. В. Бабченко і О. В. Плужник голова засідання фахового семінару доктор педагогічних наук, професор Ю. П. Шапран повідомив присутніх, що процедура апробації дисертації проводиться згідно з рішенням вченої ради від 15 вересня 2020 року протокол № 2 «Про проведення фахового семінару з апробації дослідження та призначення рецензентів». Після завершення доповідей здобувачам були поставлені запитання щодо апробованих досліджень, на які були одержані вичерпні відповіді.

На фаховому семінарі виступили: науковий керівник – Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; рецензенти дисертаційного дослідження Н. В. Бабченко – Вайнтрауб Марк Абрамович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики професійної підготовки; Новак Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки та рецензенти О. В. Плужник – Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти; Калюжка Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти.

В обговоренні дисертаційних робіт взяли участь кандидат філологічних наук, доцент Л. В. Ткаченко, кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Онищенко, кандидат історичних наук, доцент О. М. Сергійчук, кандидат педагогічних наук,  професор А. П. Розсоха, кандидат педагогічних наук, доцент Ю. Г. Підборський, кандидат педагогічних наук, доцент Л Д. Шевчук, кандидат педагогічних наук, доцент В. Ф. Хомич, кандидат педагогічних наук, доцент П І. Довбня, кандидат педагогічних наук, доцент О. С. Хмельницька.

На фаховому семінарі ухвалили, що дисертаційні роботи Н. В. Бабченко на тему «Професійна підготовка магістрів з фізики в системі вищої освіти Республіки Польщі» і О. В. Плужник на тему «Підготовка вчителів початкової школи в університетах Чехії до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти» відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» та можуть бути рекомендовані до захисту в разових спеціалізованих вчених радах за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Наталія Онищенко

Залишити коментар

Перейти до вмісту