Вітання з успішним захистом досліджень аспірантам і докторантам від кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Вітання з успішним захистом досліджень аспірантам і докторантам від кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва > > Новини кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи > Вітання з успішним захистом досліджень аспірантам і докторантам від кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва вітає своїх аспірантів і докторантів, які успішно захистили свої дослідження у 2019-2020 н. р.:

Жанну Володимирівну Вихрестенко (дисертаційне дослідження на тему «Формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Ольга Шапран;

Олександра Миколайовича Бігуна (дисертаційне дослідження на тему «Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу аспірантури та докторантури Антоніна Розсоха;

Наталію Петрівну Онищенко (дисертаційне дослідження на тему «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики», представлене на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Ольга Шапран;

Андрія Олександровича Скутіна (дисертаційне дослідження на тему «Педагогічні ідеї і наукова спадщина Дмитра Олександровича Тхоржевського (1930-2002 рр.)», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Наталія Онищенко.

13 листопада 2020 року заплановано захист дисертаційного дослідження аспіранта кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Юрія Бережного на тему «Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України», представленого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу аспірантури та докторантури Антоніна Розсоха.

Прес-центр кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Залишити коментар

Перейти до вмісту