Уже ввосьме відбудеться Міжнародна інтернет-конференція «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Уже ввосьме відбудеться Міжнародна інтернет-конференція «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва > > Новини кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи > Уже ввосьме відбудеться Міжнародна інтернет-конференція «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»

У четвер, 25 лютого 2021 року, о 10:00 за ініціативи кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться VІIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» (форма участі – заочна).

Ключові напрями конференції:

– формування висококомпетентного майбутнього фахівця у процесі його професійного навчання;

– нові стратегії підготовки молоді і дорослих до освіти впродовж життя: сучасні виміри;

– професійна підготовка майбутніх учителів: сучасні технології і методи навчання;

– інтеграція теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів у контексті розбудови Нової української школи;

– технологічна готовність майбутніх фахівців до професійної діяльності;

–  дуальна система освіти як запорука підвищення якості підготовки конкурентоспроможного фахівця;

–  ключові компетентності як показник особистісного розвитку молоді і дорослих;

– нові технологічні підходи до освіти осіб з особливими освітніми потребами.

Переглянути доповіді учасників та взяти участь в обговоренні наукових здобутків конференції Ви зможете на сайті факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва.

Початок роботи конференції: 25 лютого 2021 року о 10:00.

Завершення роботи конференції: 25 лютого 2021 року о 17:00.

Координатори інтернет-конференції: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Ольга Шапран; доктор педагогічних наук, доцент Наталія Онищенко; кандидат філологічних наук, доцент Лариса Ткаченко; кандидат педагогічних наук, доцент Юлія Багно; кандидат педагогічних наук Наталія Тонконог.

Адреса оргкомітету: кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська область, 08401.

Контактний телефон: +38 (045) 675-87-92 – кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

E-mail: phdpu_pedagogika206@ukr.net

Друковані варіанти збірника наукових праць «Стратегії та технології навчання молоді і дорослих» будуть розіслані після завершення конференції.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти та усіх бажаючих, які зацікавлені у розвитку сучасної української освіти, долучитися до активного обговорення результатів роботи VІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих». Бажаємо всім плідної роботи, конструктивного діалогу, нових вагомих здобутків!

Прес-центр кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Залишити коментар

Перейти до вмісту