Спеціальність «Образотворче мистецтво» - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Спеціальність «Образотворче мистецтво»

Презентація роботи викладачів

На сьогоднішній день навчально-педагогічний потенціал спеціальності «Образотворче мистецтво» реалізується професорсько-викладацьким складом: доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри-професор – Т. В. Мартинюк; доктор педагогічних наук, доцент І. А. Малашевська, кандидати педагогічних наук, доценти – Т.Б. Носаченко, О. В. Стрілець; член Національної спілки художників України, старший викладач – Р. М. Мотузок, старші викладачі – О. В. Шпитальова, І. В. Рубан; викладач М. В. Генесіран.

Викладачі працюють у напрямах навчально-виховної, наукової і творчої роботи та забезпечують професійну підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» зі спеціальності Образотворче мистецтво» (спеціалізації: дизайн, моделювання одягу, декоративно-прикладне мистецтво). Викладання дисциплін, передбачених навчальним планом, реалізується на основі авторських робочих програм.

Наукові здобутки викладачів спеціальності «Образотворче мистецтво» відображено у публікаціях у міжнародних та фахових виданнях, колективних монографіях, доповідях на науково-практичних семінарах, конференціях, форумах.

За тривалий час викладацької діяльності викладачами кафедри видано навчально-методичні посібники, серед яких: «Збірник програм дисциплін образотворчого циклу», «Збірник програм практик», «Написання курсових та дипломних робіт з методики викладання образотворчого мистецтва», «Народне мистецтво – світ гармонії і краси. Художня обробка соломи», «Мистецтво писанкарства», «Мистецтво українського рушника», «Килимарство України у професійній підготовці майбутнього учителя образотворчого мистецтва», «Мистецтво регіону. Мистецтво витинанки у змісті професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва», «Скарби українського килима», «Методичні рекомендації до написання творчої дипломної роботи зі спеціальності «Образотворче мистецтво», «Інноваційні художні техніки в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва: навчально-методичний посібник», «Підготовка магістерської роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)», «Вивчення тематичної композиції: методичний практикум з курсу «Дизайн і художнє конструювання», «Вивчення сучасного живопису. Методичні рекомендації для вивчення змістового модуля «Живопис» з курсу «Теорія і практика образотворчого мистецтва (рисунок, живопис, композиція) для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво», «Розвиток творчого потенціалу студентів засобами декоративної композиції: методичні матеріали для вивчення курсу «Декоративна композиція».

Студенти мають змогу навчатися в просторих та затишних кабінетах-майстернях, серед яких: кабінет живопису, аудиторія декоративно-прикладного мистецтва, картинна галерея, майстерня сучасних художніх технік, комп’ютерні класи, тощо. Зусиллями Стрілець О.В. була оформлена аудиторія «Етнодизайну імені Марії Буряк». Саме тут студенти вивчають стародавні техніки українського мистецтва: писанкарство, витинанку, малярство на склі, ляльку-мотанку, ручне ткацтво у техніках «перебору», «уступами», «крагляння» та інші. Викладачами кафедри створено картинну галерею дипломних робіт, оформлено навчальні аудиторії.

Викладачі кафедри є постійними учасниками Міжнародних освітянських виставок, на яких презентують наш університет через власну художню творчість та мистецькі здобутки студентів, беруть участь у конкурсах тематичних номінацій, семінарах, практикумах, проводять майстер-класи з традиційних та сучасних видів образотворчого та декоративного мистецтва. Наші виставкові стенди завжди приваблюють чисельну кількість гостей виставки, викликають у них цікавість та захоплення. Так за останні роки було проведено мистецькі виставки та майстер-класи в таких номінаціях:

 • «Формування креативності у майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі національного спілкування» (Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016», Третя Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu», м. Київ, 17-19 березня 2016 р). Університет здобув Гран-прі у номінації «Лідер вищої освіти України».
 • «Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти» (VIIIМіжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» спільно з ІV Міжнародною виставкою «WorldEdu-2016» 25-27 жовтня 2016 р., м. Київ). Отримали Диплом І ступеня.
 • «Культурологічний напрямок розвитку талановитої студентської молоді у ВНЗ засобами декоративної творчості»» (Тридцята щорічна Міжнародна спеціалізована виставка«Освіта та кар’єра – День студента 2016» та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» («Освіта за кордоном») 17-19 листопада 2016 р., Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», м. Київ). Отримали Гран-прі.
 • «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і молоді з особливими потребами» (Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» та П’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» 16-18 березня 2017 р. Київський Палац дітей та юнацтва). Отримали золоту медаль у номінації.
 • «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів засобами традиційного декоративно-прикладного мистецтва» (Міжнародна виставка вищих навчальних закладів «Освіта і кар’єра – 2017» 6-8 квітня 2017 року, м. Київ). Отримали золоту медаль.
 • «Інтернаціоналізація мистецької освіти в системі підготовки майбутнього вчителя» (Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті –2017» та Шоста Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». – Київ, 24-26 жовтня). Золота медаль.
 • «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників» (IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» та VII Міжнародна виставка освіти за кордоном «Word Edu» 15-17 березня, 2018 р.). Гран-Прі у номінації «Лідер вищої освіти України» та Золота медаль у номінації.
 • «Сучасні програми та інноваційні засоби підвищення якості мистецької освіти нової української школи» (Десята міжнародна виставка та Восьма міжнародна виставки освіти за кордоном «World Edu» «Інноватика в сучасній освіті» 23-25 жовтня 2018 р). – м. Київ (Золота медаль).
 • «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі»: Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2018», виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном». – 15-17 листопада 2018  р. – м. Київ (диплом Лауреата Гран-Прі).
 • участь в Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019». 14 березня 2019 р., м. Київ (Гран-Прі;
 • участь у ХХХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта і кар’єра», що проходила в Українському Домі 12-13 квітня 2019 р., м. Київ (Гран-Прі);
 • «Вивчення сучасних технік як засіб інноваційного розвитку професійної освіти майбутніх учителів мистецтва»: Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Десята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». 22-24 жовтня 2019 р. (золота медаль);
 • участь в Тридцять четвертій міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2019». – Київ, 15 – 16 листопада 2019 р. (Гран-Прі).

Викладачі та студенти спеціальності «Образотворче мистецтво» є активними учасниками культурно-просвітницького життя університету, проводять екскурсії, виставки художніх творів, майстер-класи. Серед таких заходів; презентація виставок творчих робіт та проведення майстер-класів з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва для учасників міжнародного Україно-Датського табору на базі нашого університету (липень 2016 – 2017 рр.); для чеських партнерів, в рамках Україно – Чеського проекту «Передача європейського досвіду у сферах освітнього менеджменту, міжнародної співпраці з Переяслав-Хмельницьким ДПУ  імені Григорія Сковороди» (4 квітня 2016 року); для учасників Міжнародного семінару «Управління школою у суспільстві знань» у рамках Україно-Чеської співпраці (листопад 2017 р.); для гостей та учасників Міжнародного семінару «Управління школою у суспільстві знань» за участю представників Карлового університету та форуму «Європейське майбутнє України: погляд вітчизняних та польських дослідників» за участю відомих науковців з Польщі 28.11.2017 р.; проведення культурно-мистецьких заходів у рамках Міжнародного проекту програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED». 11-16 березня 2019 р.; майстер-клас з живопису «Веселкові барви України» для учнів 1-2 класів в рамках Дня творчої ініціативи «Арт-простір «З Україною в серці». – 16 травня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький та інші.

Так, в рамках VIІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання», що проходить щорічно, 16 жовтня 2019 року було представлено «Мистецькі заходи», що включали тематичні виставки : «Етнічне коріння сучасного декоративного мистецтва : презентація творчих робіт в лабораторії сучасних художніх технік (ауд. 316), майстер-клас з сучасного розпису проводила Носаченко Т.Б.; «Дерево життя в українському мистецтві»: виставка стародавнього мистецтва витинанки (ауд. етнодизайну 325), майстер-клас з витинанки проводила Стрілець О.В., «Українська хустка – символ жіночої вроди»: майстер-клас з виготовлення декоративного панно підготувала Генесірян М. В. (ауд. 326); «Світ, який почула душа»: виставка студентських робіт з художньої графіки (ауд. 318), керівник Шпитальова О.В.; «Осінні барви Переяслава»: виставка з живопису (фойє ІІ корпусу), керівник Мотузок Р.М.

Творчі здобутки викладачів та кращі студентські роботи представляються на виставках міжнародного та регіонального рівня. Серед яких: арт-виставка «З іменем Сковороди крокуємо у майбутнє» в рамках всеукраїнських ювілейних заходів до 300-річчя від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди в Київському міському будинку вчителя (7 вересня 2017 р.); щорічні Всеукраїнські фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок», що проходять у вересні в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав»; арт-виставка до 25-річчя АПН України (листопад 2017, Київ); Міжнародна виставка творчих робіт студентів та викладачів «Григорій Сковорода і Саїд Нурсі: гуманістичні обрії майбутнього» в рамках роботи Україно-Турецького Центру імені Саїда Нурсі (27.11.2017, м. Київ).

Щороку проводиться відбірковий тур конкурсу наукових робіт студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» та олімпіада з образотворчого мистецтва. Щороку на базі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання педагогічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди проходить Всеукраїнська олімпіада з образотворчого мистецтва для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів коледжів.

Метою проведення олімпіади з образотворчого мистецтва є пошук й підтримка обдарованих учнів та залучення молоді до художньої творчості й подальшого навчання у ЗВО.

В рамках профорієнтаційної роботи проводяться просвітницько-мистецькі заходи з потенційними абітурієнтами: організація і проведення екскурсій по університету для учнів загальноосвітніх шкіл міста і району, студентів коледжів та інших навчальних закладів, виставки та майстер-класи в програмах Днів відкритих дверей та Днів факультету. Так 5 квітня 2019 р. майбутні абітурієнти не тільки дізнавалися про умови вступу, а й мали змогу переглянути виставки творчих робіт та досягнень студентів, взяли участь у майстер-класах з різних видів художньої творчості: «Ткацтво» (Керівник О. В. Стрілець, «Мікс-медіа» (керівник Т. Б. Носаченко), «Художні особливості акварелі» (керівник Р. М. Мотузок), «Сучасні текстильні прикраси» (керівник О. В. Шпитальова), «Прикраси з етнічними мотивами» (керівник М. В. Генесіран).

Вже стало традицією проводити дистанційні конкурси з образотворчого та декоративного мистецтва для школярів та студентів: «Стежками М. Сікорського», «Ілюстрації до творів Лесі Українки» (2015), «Конкурс ілюстрації до творів Тараса Григоровича Шевченка» (2016), «З іменем Сковороди крокуємо у майбутнє», «Креативна молодь», «Конкурс художньої ілюстрації до творів В. О. Сухомлинського» (2018), конкурс малюнків для школярів «Мир у серці кожної дитини» (2019).

З 2016 року, в рамках щорічного Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй», проходить арт-пленер творчої молоді, в якому беруть участь учні ЗЗСО Київщини, студенти педагогічних коледжів та нашого університету, випускники університету.

Під керівництвом члена Національної спілки художників України, старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Р. М. Мотузка та викладачів кафедри у пленері беруть участь більше 30 юних та професійних художників. Учасники конкурсу мають можливість поспілкуватися у невимушеній, дружній атмосфері та проявити свої художні здібності з живопису у процесі зображення мальовничих пейзажів з натури у музеї під відкритим небом НІЕЗ «Переяслав».

Як творчі особистості викладачі проводять майстер-класи, організовують виставки власних робіт.

Живописні полотна Члена Національної спілки художників України, старшого викладача Мотузка Р.М. постійно експонуються на Міжнародних та всеукраїнських форумах, фестивалях, конкурсах, у виставкових залах м. Києва, Харкова та Переяслава-Хмельницького. Так з 24 серпня та з 7 жовтня 2019року в НЦК «Зустріч» проходили персональні художні виставки «Краєвиди Переяслава», «Осінні фарби Переяслава» на яких було представлено близько 30 робіт пейзажного жанру. Тематика творів відтворила неповторність переяславської землі, в якій історія органічно вписується в картини навколишньої природи.

«Квітка душа» – під такою назвою проходила виставка витинанок і гобеленів доцента кафедри, члена спілки дизайнерів України Стрілець О.В. у виставковому залі у музеї «Заповіту» (10 вересня 2017 р.). Вона присвячена пам’яті директора НІЕЗ «Переяслав», Героя України М. Сікорського. Роботи, виконані в українських техніках ткацтва, витинанки, писанкарства, малярства на склі наділені високою майстерністю та відображають етнічні коріння національного мистецтва. Тематика творів автора пов’язана з обрядовістю, символікою та духовними цінностями нашого народу.

Авторська виставка «Колорит сучасного орнаменту» Носаченко Т.Б. (2018) презентувала роботи, виконані в мішаній техніці на основі декупажу, живопису, розпису контурами та поєднання різних фактур і матеріалів. Декоративні композиції автора – це сучасна інтерпретація основних орнаментальних мотивів, що відтворюють особливості етнічного та сучасного орнаментального мистецтва, вираженого в геометричних та рослинних формах.

Цікава інтерпретація орнаментальних композицій була представлена в творчих роботах з композиції та прикладної графіки студентів та викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання О. В. Шпитальової (2018).

За час існування кафедра підготувала понад 1000 кваліфікованих вчителів музики й образотворчого мистецтва і гордиться своїми кращими випускниками, які працюють у системі освіти та культури у різних куточках Київської області та за її межами. Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання йде в ногу з часом, сучасними мистецькими та педагогічними досягненнями.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту