Спеціальність «Музичне мистецтво» - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Спеціальність «Музичне мистецтво»

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»забезпечує дві спеціальності: «Музичне мистецтво»; «Образотворче мистецтво».

Завдання з удосконалення різних ланок діяльності викладачів і фахової підготовки студентів стосуються як науково-дослідної так і навчально-виховної, та організаційної роботи на кафедрі. Викладачі кафедри здійснюють навчальну підготовку фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» зі спеціальності «Музичне мистецтво» (Соціальна робота), «Образотворче мистецтво» (Основи дизайну; Моделювання одягу). Викладання дисциплін, передбачених навчальним планом, реалізується на основі робочих програм, які для всіх дисциплін є авторськими. Щороку розробляється тематика курсових, дипломних та магістерських робіт.

У 2019-2020 н.р. буде здійснений набір на спеціальності: «Музичне мистецтво та образотворче мистецтво» (Арт-терапія); «Образотворче мистецтво та музичне мистецтво» (Wеb-дизайн).

Перейти до вмісту